Yueqing Tianen Electric Factory
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

30%

30.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Nam Mỹ

20%

20.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Đông Âu

10%

10.00%

Nam Á

10%

10.00%

Châu Đại Dương

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 30.00%
Nam Mỹ 20.00%
Đông Nam Á 20.00%
Đông Âu 10.00%
Nam Á 10.00%
Châu Đại Dương 10.00%

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 3-5 People
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này